Utstilling på Kunstverket Hovedøya Galleri

Arbeider fra annen etasje

17.06.–20.08 2017

I år er det tiende sesong Kunstverket Galleri holder sommerutstilling i Lavetthuset på Hovedøya. Utstillingen Arbeider fra annen etasje er derfor også en jubileumsmarkering.  

Kunstverket Galleri presenterer arbeider av seks etablerte billedkunstnere som alle har sine kunstatelier i Lavetthusets andre etasje: Anne Karin Jortveit, Kari Steihaug, Inger Johanne Rasmussen, Nils Olav Bøe, Jan Trygve Fløysvik og Espen Tollefsen.

Arbeider fra annen etasje presenterer kunstverk produsert på utstillingsstedet. Med andre ord er dette en kollektivutstilling med ekstremt kortreist kunst. Veldig få vet at Hovedøya er et arbeidssted og Lavetthuset en arbeidsplass hvor det produseres kunst gjennom hele året! Utstillingen søker derfor å skape et møterom hvor samtidskunst er døråpner. Samlet formidler den kunstnerne og deres idéer, hvordan de på ulikt vis tar i bruk tradisjonelt og moderne håndverk og samtidig anvender klassiske virkemidler i sine prosjekt. Én er maler, to erfotografer og tre arbeider med tekstil og myke materialer som medium. Arbeider fra annen etasje poengterer samtidig at selv om de seks kunstnerne jobber på samme sted, har de svært ulike kreative prosesser innenfor sine kunstneriske prosjekt og stiluttrykk.